مصرف 3 میلیارد دز واکسن دامی گامبورو در کشوربه گزارش ایرنا، دکتر رضا طرقی روز شنبه در جمع خبرنگاران البرزی افزود: کارآزمایی عملی است که پس از تولید هر واکسن و تایید کیفیت آن، برای اثبات اثربخشی واکسن در شرایط بیرون از آزمایشگاه انجام می شود و تمام واکسن ها باید در شرایط واقعی مورد آزمایش قرار گیرند.
وی اظهار داشت: این آزمایش باید انجام شود تا کلینیسین از کیفیت و اثربخشی واکسن مطمئن شده و آن را برای تزریق به دام و طیور مناسب تشخیص دهد.
طرقی درباره کارآزمایی برای واکسن گامبورو موسسه رازی گفت: واکسن این موسسه با پرمصرف ترین نمونه خارجی این واکسن در استان های آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، مازندران، خراسان رضوی و ایلام در شرایط فارم و واقعی آزمایش شد و نتایج حاکی از اثربخشی واکسن داخلی بود.
به گفته معاون پژوهشی موسسه رازی شعبه مشهد، نتیجه این آزمایش ها نشان داد که واکسن این موسسه در مقایسه با نمونه خارجی در عین اینکه سیستم ایمنی طیور را کمتر تضعیف می کند، پاسخ ایمونولوژیک بهتری نیز می دهد.
وی مهم ترین خسارت اقتصادی بیماری گامبورو را تضعیف سیستم ایمنی برشمرد و افزود: این بیماری موجب می شود تا طیور در معرض خطر قرار گرفته و مبتلا به بیماری های دیگر شوند، حتی ممکن است سبب شود طیور در برابر سایر واکسن ها نیز واکنش و پاسخ مناسبی نشان ندهند.
طرقی یادآور شد: در حال حاضر حدود 3 میلیارد دز واکسن گامبورو در کشور مصرف می شود که بالاترین دُز مصرفی واکسن های ویروسی طیور است.
6156 / 6155 خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید