توانایی‌های شناختی در دوران بزرگسالی موجب تقویت یکدیگر می‌شوندبه گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، یکی از مهمترین یافته‌های علم پزشکی این است که تقریبا تمام توانایی‌های شناختی با یکدیگر ارتباط مثبت دارند و شخصی که در یکی از این توانایی‌ها مهارت بیشتری دارد، در سایر آن‌ها نیز از مهارت بالایی برخوردار است. این پدیده با عنوان هوش عمومی شناخته می‌شود. با وجود این ساختارهای زیربنایی هوش عمومی تاکنون ناشناخته مانده است.
در این تحقیقات اطلاعات مربوط به 785 بزرگسال با سنین بین 14 تا 24 که در دو مرحله با فاصله 1.5 سال مورد آزمایش قرار گرفته بودند، تجزیه و تحلیل شد. این مطالعه با تمرکز بر توانایی‌های شناختی اصلی شامل استدلال و واژه‌شناسی انجام شد.
در نتیجه این تحقیقات معلوم شد مدل mutualism بهترین توجیه علمی را برای توسعه هوش عمومی در طول زمان، به دست می‌دهد. بر اساس این مدل، توانایی‌های شناختی موجب تقویت یکدیگر می‌شوند. به عبارت دیگر قدرت استدلال بالا در طول زمان موجب بهبود توانایی واژه‌شناسی می‌شود و عکس این فرآیند نیز صادق است.
یافته‌های این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که تفاوت جزیی توانایی‌های شناختی در دوران کودکی ممکن است منجر به تفاوت‌های جدی در دوران بزرگسالی شود و به همین دلیل این تحقیقات برای بهبود درک ما از توانایی‌های شناختی، امری حیاتی است. همچنین این تحقیقات تا حدی فرآیند ایجاد و توسعه هوش عمومی را توجیه می‌کند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Psychological Science منتشر شده است.
علمی (6)**9259**1440
مترجم: سپیده علی کاشانی** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید